Kế hoạch phát triển chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2025

0
94

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3092/KH-UBND về phát triển chè trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Ổn định diện tích chè toàn tỉnh khoảng 15,7 nghìn ha; năng suất chè búp tươi bình quân đạt 125 tạ/ha; sản lượng đạt 195 nghìn tấn, tăng 5,3% (10 nghìn tấn) so với năm 2021.

Trồng mới, trồng bổ sung diện tích chè cằn xấu khoảng 600ha để nâng diện tích vùng sản xuất tập trung đạt trên 6 nghìn ha; trong đó tập trung rà soát, khai thác có hiệu quả khoảng 270ha quỹ đất các Công ty lâm nghiệp bàn giao về cho tỉnh quản lý; khuyến khích trồng thay thế, cải tạo chè bằng các giống chè chất lượng cao, phát triển các vùng sản xuất tập trung chè xanh chất lượng cao trên địa bàn các huyện trọng điểm: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Chú trọng áp dụng biện pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất: Phấn đấu, diện tích chè ứng dụng IPM đạt 90%; diện tích chè được áp dụng quy trình sản xuất tốt, an toàn (GlobalGAP, RA, VietGAP, hữu cơ,…) chiếm trên 40% (khoảng 6 nghìn ha, trong đó chứng nhận mới 2,6 nghìn ha đạt tiêu chuẩn VietGAP).

Đa dạng hóa sản phẩm chè, phấn đấu tỷ lệ chè xanh và các sản phẩm chè chế biến sâu (Ô long, thảo dược, matcha,… ) đạt trên 40% trong cơ cấu chế biến; phấn đấu giá trị sản phẩm bình quân chè xanh đạt khoảng 135 triệu đồng/1ha; tỷ lệ sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 40%.

100% thành viên HTX sản xuất nông nghiệp, trang trại, nông dân nòng cốt tại vùng sản xuất tập trung được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, cập nhật và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thông tin thị trường.

Phấn đấu 100% diện tích sản xuất chè tập trung được quản lý, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy suất nguồn gốc theo yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Xây dựng, hình thành các vùng sản xuất chè an toàn, liên kết sản xuất, chế biến, hình thành và phát triển 3 – 4 điểm quảng bá văn hóa trà đất Tổ gắn với du lịch.

Nguồn: phutho.gov.vn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây